Llei de famílies: més drets per a famílies monoparentals, parelles de fet i segons progenitors

Més drets per al segon progenitor, les famílies monoparentals i les parelles de fet, entre d’altres. El Consell de Ministres ha donat llum verda, en la segona volta, a la llei de famílies. Una norma que busca reforçar la protecció social de tots els models familiars i reconeixe’ls nous drets.

El projecte de la norma s’ha aprovat amb el text de Podem que va caure amb l’avançament electoral. Sumar aspira, però, a «millorar-lo» durant el tràmit amb mesures, com ara el permís per naixement de 20 setmanes.

També n’han quedat fora la prestació universal per criança i la retribució del nou permís per a pares i mares de vuit setmanes fins que l’infant compleixi vuit anys. Mesures que, diu el ministre Pablo Bustinduy, esperen negociar en el marc dels pressupostos.

Amb aquesta norma, el Ministeri de Drets Socials vol reconèixer jurídicament «la diversitat familiar» i «millorar la protecció social de totes les situacions familiars» per «garantir el dret a conciliar la vida familiar i laboral«.

Aquests són els principals punts que recull la norma aprovada aquest dimarts:

Avançar el permís del segon progenitor

Per facilitar la conciliació, el segon progenitor –en general, la persona no gestant– podrà anticipar la seva suspensió de contracte fins a deu dies. Podrà beneficiar-se abans del permís de naixement per acompanyar i cuidar la gestant.

Més drets per a les famílies monoparentals

Les famílies monoparentals amb dos fills tindran els mateixos drets que les famílies nombroses. S’estableix un títol oficial de família monoparental.

A més, els fills i les filles d’aquestes famílies podran anar durant 16 setmanes i de manera gratuïta a centres d’educació infantil en els dos primers anys de vida.

Famílies nombroses

Seran reconegudes com a famílies nombroses de categoria especial totes aquelles que tinguin quatre o més fills –anteriorment eren cinc. Es redueix a tres, quan els ingressos anuals de la família dividits entre el nombre de membres que la componen no superi el 150% de l’IPREM vigent.

En cas de separacions o divorcis en custòdia compartida, la certificació de família nombrosa la podran tenir tots dos progenitors.

Ampliació de les pensions alimentàries

S’amplia l’accés al fons de garantia de pagament d’aliments, previst per a quan hi hagi impagaments de les pensions alimentàries de fills i filles menors de 18 anys. S’eleva fins a 500 euros, i es podrà prorrogar de manera indefinida fins que duri l’impagament.

Protecció per a famílies migrants

Per donar suport a la integració social i reagrupament familiar, la llei garantirà el NIE per als fills i les filles de progenitors en situació irregular, en aquelles situacions familiars en què algun dels membres procedeixi d’un altre estat i no tingui regulada la seva situació administrativa.

Parelles de fet

La llei reconeix l’accés de les parelles de fet a la pensió de viudetat, com les que tenen vincle matrimonial. El text esmenta un registre de parelles de fet perquè puguin accedir a totes aquestes novetats.

Tindran accés al fons de garantia de pagament d’aliments els fills i filles a càrrec, en cas de dissolució de la parella de fet.

Protecció per a persones amb discapacitat

En aquelles famílies amb menors d’edat amb discapacitat, les administracions n’asseguraran l’atenció i facilitaran els suports educatius necessaris. S’equipararan a les famílies nombroses les constituïdes per un o dos descendents quan un d’ells tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Suport per als «1.000 primers dies»

El govern desenvoluparà un marc estatal de referència per acompanyar durant «els 1.000 primers dies de vida» tots els nens i nenes. Aquesta mesura contempla l’accés sanitari universal, l’atenció i avaluació de riscos durant l’embaràs i un increment progressiu de places públiques en el primer cicle d’educació infantil per atendre totes les sol·licituds d’escolarització dels zero als tres anys.

Sense canvis als permisos de maternitat i paternitat

En canvi, no es modifiquen els permisos de maternitat ni paternitat, com s’havia debatut. Es mantenen en 16 setmanes i no arribaran fins als 6 mesos, tal com havia proposat Belarra.

Font: Ccma