Models Fiscals

Presentació

El curs té com a objectiu abordar totes les qüestions relacionades amb els diferents models tributaris per a les PIMES i autònoms així com veurem la gestió d’aquests models a la Seu Electrónica de la AEAT.
A més, dotar a l’alumne de eines per a la comprensió, complimentació i presentació de cada model.

Objectius

Veurem les declaracions censals (models 036-037), els models trimestrals relacionats amb les retencions, imposts de societats, IVA e IRPF (models 111, 115, 123, 130, 131, 202, 303, 349).
També abordarem les declaracions informatives (models 180-190 IRPF, model 390 IVA i model 347), l’impost de Societats i la declaració de l’IRPF dels rendiments d’activitats econòmiques.

A qui va dirigit?

Va dirigit a les PIMES i als autònoms que tinguin dubtes sobre la presentació dels diferents models. tributaris i fiscals.

Proposta de formació

  • Modalitat: Presencial.
  • Nombre total d’hores: 16 h.
  • Nombre de sessions: 4 sessions.
  • Nombre d’hores per sessió: 4 h.
  • Nombre d’alumnes per curs: 15 alumnes.