Ofimàtica Nivell Bàsic

Presentació i Objectius

El curs té com a objectiu poder fer servir de manera senzilla les eines bàsiques d’Ofimàtica com pot ser Microsoft Excel, Word, Outlook i Power Point, a més a més, l’eina d’impressió com és el PDF.

Aprendrem a crear documents de text, a fer llistes, a insertar imatges, a utilitzar els camps i els formularis. També veurem com treballar amb fulls de càlcul, a tractar les dades de forma correcte.
Crearem presentacions de diapositives, d’imatges, de dades, de gràfics…
Crearem el nostre propi correu electrònic i aprendrem a enviar-ne i a programar l’enviament, treballarem amb calendaris y afegirem cites.

I a més, veurem com podem interconnectar tots els programaris transversalment.

A qui va dirigit?

Va dirigit a qualsevol persona que la informàtica sigui una muntanya per a ell. Farem molt senzill el que penseu que és una muntanya.

Proposta de formació

  • Modalitat: Presencial o Online
  • Nombre total d’hores: 15 h.
  • Nombre de sessions: 5 sessions.
  • Nombre d’hores per sessió: 3 h.
  • Nombre d’alumnes per curs: 10 alumnes.