Ja es pot demanar l’ajuda al lloguer per a persones a partir de 36 anys: com fer-ho

Ja està obert el termini per demanar l’ajuda al pagament del lloguer per a persones d’entre 36 i 64 anys per a l’any 2024. L’import oscil·la dels 20 euros mensuals als 200 euros com a màxim, i es podrà demanar fins al 10 de maig.

El govern ha previst una dotació inicial de 20 milions d’euros i l’ajuda no es dona per ordre d’arribada de la sol·licitud. Aquests són els elements clau de la convocatòria:
 

A qui va dirigida?

A persones d’entre 36 i 64 anys que tinguin la residència legal a Catalunya i que siguin titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’un habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual.
 

Quins requisits s’han de complir per demanar l’ajuda?

Tenir entre 36 i 64 anys, inclusivament, en el moment de la publicació de la convocatòria (26/02/2024). 

Ser titular d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’un habitatge o habitació.

Que aquest habitatge o habitació sigui el domicili habitual i permanent.

Estar empadronat a l’habitatge.

Que l’habitatge o habitació estigui dins del territori de Catalunya.

No tenir, el conjunt de la unitat de convivència, uns ingressos anuals superiors als 24.301,58 euros.

Estar al corrent de pagament del lloguer.
 

De quant és l’ajuda?

Hi ha un límit màxim de 200 euros mensuals i un mínim de 20 euros al mes.
 

És important ser el primer a demanar l’ajuda?

No. L’ajuda no es donarà per l’ordre d’arribada de les sol·licituds. Per concedir-la es valoraran i s’aplicaran les puntuacions dels expedients.
 

Si el propietari de l’habitatge és familiar meu, puc demanar l’ajuda?

No. No s’accepten els contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Per a més informació, aquí podeu llegir la noticia sencera.