2.400 euros del xec familiar durant la renda 2023-24

Pujada de la llum, el preu dels aliments o d’algun impost. Moltes famílies han de fer front a múltiples despeses, tant esperades com inesperades i, sovint, els costa arribar a final de mes. Per fer front a aquests costos, l’Agència Tributària posa a disposició d’alguns contribuents una ajuda fiscal de fins a 2.400 euros anuals. L’assistència en forma de deducció a la declaració de la renda arriba arran de la nova Llei de Famílies, que redefineix els tipus de família.

Aquesta ajuda està destinada a les famílies amb més necessitats de suport a la criança, que inclouen les famílies nombroses; les famílies monoparentals amb dos fills; les famílies amb dos fills on un d’ells tingui una discapacitat; les famílies amb dos fills encapçalades per una víctima de violència de gènere o per una parella que hagi obtingut la guàrdia i custòdia exclusiva sense dret a pensió d’aliments i les famílies amb dos fills en les que un progenitor estigui en tractament hospitalari durant un any o hagi ingressat a la presó.

A més, també es consideren famílies amb majors necessitats de suport a la criança de categoria especial les famílies que fins ara eren considerades nombroses de categoria general com aquelles amb 4 fills, en comptes de cinc com fins ara. En aquest rang s’inclouen, a més, aquelles famílies amb tres fills en cas de part múltiple, en comptes de 4 com era fins ara, i les famílies amb 3 fills i ingressos baixos (fins al 150% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples -Iprem-).

Tipus de família

Aquests canvis són importants de cara a conèixer la deducció fiscal anual que té cada categoria de família:

Famílies especials: deducció de fins a 2.400 euros anuals. A més, a aquesta deducció s’hi poden sumar uns altres 600 euros per cada fill a partir del cinquè. S’aplica a la declaració de la renda o sol·licitant un pagament mensual anticipat de 200 euros.

Famílies generals: deducció de fins a 1.200 euros anuals. Es pot aplicar a la declaració de la renda o sol·licitant un pagament mensual anticipat de 100 euros.

Com sol·licitar-ho?

Tant si es treballa per compte propi com altri per cada un dels mesos en els quals la persona estigui donada d’alta a la Seguretat Social o mutualitat i cotitzi seguirà els següents passos:

  • Amb contracte a jornada completa: en alta almenys 15 dies de cada mes, en Règim General o en els Règims especials de la Mineria del Carbó i dels Treballadors del mar.
     
  • Amb contracte a temps parcial amb jornada d’almenys el 50% de l’ordinària a l’empresa, en còmput mensual, en alta tot el mes i la persona està en els règims del punt anterior.
     
  • Per compte d’altri en alta en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social i havent optat per bases diàries de cotització, almenys, 10 jornades reals en aquest període.
     
  • En els restants règims especials de la Seguretat Social o mutualitats alternatives a la Seguretat Social, en alta durant 15 dies al mes.

Es percebrà mensualment per mitjà de transferència al compte indicat. L’Agència Tributària també indica que si l’abonament percebut és major o menor a la deducció, caldrà regularitzar la situació.

Vies per demanar el xec

La forma de sol·licitar el xec varia en funció de si es vol rebre la deducció a la renda o els 100 euros cada mes. En el primer cas, si es vol que s’apliqui a la deducció, cal fer-ho en el moment de fer la declaració de la renda.

Per contra, en el cas de voler-ho rebre mensualment, hi ha tres vies per fer-ho: per internet (a través del model 143 d’Hisenda); per telèfon (trucant al centre d’atenció telefònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària al 901200345 i aportant l’import de la casella 415 de la declaració de l’IRPF de l’any anterior) i de forma presencial a qualsevol oficina de l’Agència Tributària, presentant el model 143.

Es pot presentar de manera individual (només un membre de la família té dret a la deducció) o col·lectiva (més d’una persona amb dret a la deducció i la resta cedeix els seus drets). La persona que apareix com a primer sol·licitant serà la que percebrà l’abonament anticipat.

Font: El Nacional