Com funciona la hipoteca inversa?

Viure de casa teva mentre segueixes vivint-hi. El que en el passat semblava una entelèquia ja és possible. No és màgia, sinó un producte financer que per fi ha arribat a Espanya de la mà del Banco Santander i l’asseguradora Mapfre: la hipoteca inversa.

Com el seu nom indica, és una hipoteca que funciona pràcticament al contrari que una de tradicional. Qui el contracta ja és propietari d’un habitatge i el posa com a garantia del préstec, que va rebent en quotes mensuals al llarg de la seva vida. L’hipotecat manté la propietat de l’habitatge i pot continuar vivint-hi fins que vulgui. Al final dels seus dies, els hereus podran alliberar la hipoteca de l’habitatge, pagant el deute que s’hagi acumulat, o vendre’l i cancel·lar el préstec.

Però, qui és el client ideal per contractar una hipoteca inversa? Òbviament, el primer factor per tenir en compte és l’edat. Per imperatiu legal cal tenir almenys 65 anys, però els experts aconsellen tenir-ne alguns més. L’explicació és senzilla: l’import del préstec que es rep mensualment es calcula segons l’esperança de vida del client, així que una edat més avançada permet rebre quantitats més grans cada mes. Per això, entitats com Banco Santander recomanen als seus clients que durant els primers anys des de la jubilació vagin fent líquids els seus estalvis en altres productes com plans de pensions, fons d’inversió, assegurances, segones residències… i que contractin la hipoteca inversa després d’haver-hi consumit altres estalvis.

Per poder contractar la hipoteca inversa cal tenir almenys 65 anys, però els experts aconsellen tenir-ne alguns més Un altre requisit imprescindible és tenir un habitatge en propietat i residir-hi. L’habitatge ha d’estar situat en una zona de dinamisme comercial suficient, és a dir, on es pugui vendre ràpidament i els preus no pateixin excessiva volatilitat. Aquestes regles generals dibuixen un marc en què és fàcil imaginar quins perfils de persones són els que es poden beneficiar més de la contractació d’un producte d’aquestes característiques, quines situacions vitals es poden veure alleujades i quins problemes pot solucionar.

Font: La Vanguardia

A l’Assessoria, us ajudem i us assessorem a gestionar aquest tipus d’hipoteques.