¡Us ajudem a arribar-hi!

Subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’ús per a joves fins a 35 anys

Són subvencions per facilitar l’emancipació i el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús per a persones joves que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a 35 anys, l’edat de 35 anys inclosa.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’11 de març de 2024 a les 9:00 h. i finalitza el 12 d’abril de 2024 a les 15:00 h.

Els ajuts no es donen per l’ordre d’arribada de les sol·licituds. Es valoraran i s’aplicaran les puntuacions dels expedients per a la seva concessió.

Beneficiaris

Persones físiques, joves de 35 anys o menys en data 26/02/2024, que siguin titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

Requisits

Estar empadronat a l’habitatge anteriorment a la data de publicació de la convocatòria.

No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Ingressos
S’estableixen uns límits màxims que no sobrepassin els 24.301,58 € (3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència  (IRSC) de l’any 2022.

Imports màxims de lloguer mensual

No pagar un lloguer o preu de cessió d’ús mensual per l’habitatge o habitació superior als següents imports.

Import de la subvenció

20% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.

30% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.

40% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos.

S’estableix un límit màxim de 250 euros mensuals i un mínim de 20 € per habitatge.

Font: habitatge