Les àrees tenses on es limitarà el lloguer, a informació pública

S’ha iniciat el període d’informació pública per delimitar els municipis que es declararan zones de mercat residencial tensionat i on s’aplicaran les mesures de limitació de les rendes del lloguer.

Són 140 municipis amb una oferta insuficient d’habitatge assequible i que compleixen els requisits que marca la llei per implementar les mesures de contenció de les rendes que preveu la Llei estatal pel dret a l’habitatge.

En aquests 140 municipis hi viuen 6,2 milions de persones, un 80,6% del total de la població de Catalunya.

L’anunci d’informació pública es pot consultar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

20 dies per al·legar

Ara s’obre un període d’informació pública de 20 dies perquè administracions, entitats i particulars puguin presentar al·legacions.

Un cop finalitzat, es respondran les al·legacions rebudes i la resolució final es notificarà al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que serà finalment qui les aprovarà.

La vigència de la declaració serà de tres anys i es podrà prorrogar per anualitats seguint el mateix procediment.

Si vols llegir la noticia sencera, aquí la tens.