Calendari de pagaments d’impostos

Si voleu estar al dia de quant s’han de pagar els impostos i els tributs als Ajuntaments, a continuació us mostrem un calendari amb les dates més importants:

DATES DE PAGAMENTCÀRREC DOMICILIACIÓCONCEPTES QUQ RECAPTA l’ORGT
del 01.03.2024 al 03.05.202402.05.2024Impost sobre vehicles de tracció mecànica
03.06.2024Impost sobre béns immobles urbans (1ª fracció domiciliat)
del 02.05.2024 al 05.07.202401.07.2024Taxa per entrada de vehicles-gual
Taxa per gestió de residus comercials
Impost sobre béns immobles urbans (no domiciliat)
01.08.2024Impost sobre béns immobles urbans (2ª fracció domiciliat)
01.10.2024Impost sobre béns immobles urbans (3ª fracció domiciliat)
del 02.09.2024 al 04.11.202404.11.2024Impost sobre béns immobles rústics
Impost sobre béns immobles rústics construïts
del 16.09.2024 al 18.11.202404.11.2024Impost sobre activitats econòmiques
02.12.2024Impost sobre béns immobles urbans (4ª fracció domiciliat)

Com a avantatge, l’Ajuntament fracciona el pagament d’alguns tributs en diversos terminis si els teniu domiciliats 30 dies abans del període de pagament.