Legislació Educativa

Assessorament i tramitació de:

 • Canvis en l’autorització del Centre.
 • Incidències observades pel Departament d’Educació
 • Convalidacions d’estudis.
 • Homologacions de títols.
 • Resolució de dubtes sobre el Pla d’Estudis.
 • Tot tipus de subvencions.

Assessorament i organització de:

 • Conferències i jornades destinades a l’alumnat, al professorat o a les famílies.
 • Cursos de formació pedagògica per al professorat.
 • Sessions d’orientació professional per a l’alumnat.

Assessorament i estudis per a:

 • La implantació de nous estudis.
 • La compra d’equips docents.
 • La modificació d’espais físics.
 • Projectes de canvi i millora.
 • Projectes de comunicació.

A més:

 • Assessorament, consultoria i gestió en tots els àmbits de la legislació i organització educativa
 • Estudi, sol·licitud, gestió i seguiment d’expedients de modificació i inici d’ensenyaments reglats i no reglats.
 • Estudi i assessorament per a organitzacions educatives genèriques o específiques per a grups o per centre educatiu.
 • Estudi, assessorament i gestió en plantilles de professorat per a qualsevol tipus de centre educatiu.
 • Estudi, assessorament, sol·licitud i gestió de subvencions de les que poden ser beneficiaris els centres d’ensenyament.
 • Altres serveis que poguessin derivar-se per modificacions o novetats legislatives.