Molts mutualistes encara no han reclamat: com fer-ho a la Renda i també per als últims 4 anys

Hisenda ja ha rebut més de 250.000 reclamacions de mutualistes a tot l’Estat i ha retornat uns 124 milions d’euros, amb dades d’abril. I és que els jubilats que van fer aportacions a mutualitats laborals entre el 1967 i el 1978 tenen dret, des d’aquest any i fruit d’una sentència del Suprem, a recuperar els diners que han tributat de més.

Tot i això, quan queda menys d’un mes perquè acabi la campanya de la rendaencara hi ha moltes persones que ho desconeixen. Així ho explica Josep Ribó, president del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya:

«Veiem que hi ha un percentatge molt gran que no se n’ha assabentat, m’atreveixo a dir que és de l’ordre del 50%. Venen aquí a fer la declaració i som nosaltres que els informem a través de les dades fiscals que han pagat mutualitats.»

I segons Ribó, les devolucions poden arribar a ser de quantitats importants: «Me n’han arribat a ensenyar de 16.000 euros, proporcional al temps que aquest jubilat va cotitzar a la mutualitat durant la seva vida laboral».

Amb tot, l’expert explica que és difícil parlar d’una mitjana, però la xifra podria rondar els 3.000 o 4.000 euros.
 

Com reclamar la devolució amb la declaració de la renda?

Per fer-ho, cal revisar bé l’esborrany de la declaració de la renda, ja que Hisenda assegura que ha incorporat a la base de dades de la declaració del 2023 tota la informació necessària per donar compliment a la sentència. 

Als afectats els hauria d’aparèixer automàticament el concepte «ajustament per mutualitats» amb la corresponent quantitat a percebre en l’apartat de «rendiments del treball» de la declaració.

D’aquesta manera, al contribuent li tocarà pagar menys de l’IRPF, o directament tindrà dret que li tornin diners. I en cas d’haver-la presentat sense adonar-se que hi faltava aquest concepte, es pot demanar una rectificació.
 

Es poden reclamar les quantitats dels últims 4 anys

Els afectats poden reclamar també el cobrament de tot allò que haurien d’haver percebut des del 2019 fins ara. No abans, perquè els exercicis fiscals anteriors al 2019 ja han prescrit. I convé fer-ho aviat, perquè el 30 de juny també prescriurà l’exercici del 2019.

La reclamació dels anys 2019, 2020, 2021 i 2022 no és automàtica, però sí que el tràmit és molt senzill: cal dirigir-se al web de l’Agència Tributària, identificar-se i omplir el formulari.

De fet, a la sol·licitud n’hi ha prou amb el NIF, els noms i cognoms, telèfon i número de compte. Tal com explica Ribó, no cal adjuntar-hi cap mena de documentació:

«No s’han d’anar a buscar papers, s’ha de demanar en un formulari la devolució i Hisenda ja busca tota la documentació necessària perquè aquesta es produeixi».

L’expert apunta que la solució és «àgil i simple», però «per gent de determinada edat, tot el que sigui connectar-se a internet, les noves eines digitals, pot no ser fàcil».
 

Les devolucions incrementaran el dèficit

Fins ara, Hisenda admet que ha rebut 250.000 formularis a tot l’Estat, però segons calcula el sindicat de tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha), el nombre de pensionistes-mutualistes que reclamin pot acabar sent una xifra molt més alta.

Per tot plegat, el Banc d’Espanya estima que aquestes devolucions suposaran un increment de dues dècimes en el dèficit públic d’aquest any:

«S’estima que aquestes decisions judicials comporten noves obligacions de despesa per a l’Estat que podrien implicar un increment del dèficit al voltant de 0,2 punts percentuals de PIB el 2024».

Font: ccma