LOCAL AL CARRER SANT JOSEP
Vivenda: 70 m² Any de construcció: 1975

LOCAL ALS BAIXOS D´UN EDIFICI, TÉ 70 METRES, S´HA D´ADAPTAR A LES NOVES NOTRMATIVES SEGONS EL NEGOCI QUE ES POSI.
NO ÉS PER BAR, DONAT QUE ESTÀ ENTRE DOS.

ES UN LOCAL EN LOS BAJOS DE UN EDIFICIO, TIENE UNOS 70 METROS, SE TIENE QUE ADAPTAR A LAS NUEVAS NORMATIVAS SEGÚN EL NEGOCIO QUE SE PONGA EN ÉL.
NO PARA BAR DADO QUE ESTA ENTRE DOS DE ELLOS.